Square Baler Vaihteisto

HZPT Specializes in Manufacturing Square Baler Gearbox

HZPT is a leading manufacturing company that specializes in producing square baler gearboxes. With a strong focus on innovation, quality, and customer satisfaction, HZPT has established itself as a trusted provider of high-performance gearboxes for square balers in the agricultural industry. Square baler gearboxes are essential components in the hay and straw baling process. They are responsible for efficiently transmitting power from the tractor to the baler, enabling the machine to compress and shape the crop material into dense, rectangular bales. These gearboxes need to withstand high torque and provide reliable performance to ensure smooth and uninterrupted baling operations.

At HZPT, the manufacturing process of square baler gearboxes involves cutting-edge technologies, precision engineering, and rigorous quality control measures. The company employs a team of skilled engineers and technicians who work closely to design and develop gearboxes that meet the specific requirements of the agricultural sector. HZPT’s square baler gearboxes are built to deliver exceptional durability, efficiency, and longevity. They are manufactured using high-quality materials, such as robust gears, bearings, and housings, to ensure reliable operation even under demanding conditions. The gearboxes are designed to provide optimal power transmission, minimizing energy loss and maximizing baling productivity.

In addition to superior performance, HZPT also focuses on providing excellent customer service. The company understands the importance of timely delivery and responsive support, and strives to exceed customer expectations in these areas. HZPT’s commitment to customer satisfaction has earned them a strong reputation in the industry.

Maatalouden vaihteistovalmistajat

Neliöpaalaimen vaihteisto maatalouskäyttöön

Neliömäiset paalaimet ovat välttämättömiä maatalouskoneita, joita käytetään viljelykasvien, kuten heinän, oljen ja muiden rehumateriaalien, kokoonpuristamiseen ja niputtamiseen pienikokoisiksi ja hallittavissa oleviksi neliömäisiksi paaleiksi. Jotta paalaimet toimisivat tehokkaasti, ne on varustettu erityisillä Square Baler -vaihteistoilla, jotka on suunniteltu selviytymään vaativista paalien muodostus-, sidonta- ja ulostyöntötehtävistä.

Neliöpaalaimen vaihteiston käytön edut:

Square Baler Gearbox tarjoaa useita etuja maataloustoiminnassa, joten se on arvokas laite heinän ja olkipaalaukseen. Tässä ovat Square Baler -vaihteiston käytön tärkeimmät edut:

1. Tehokas paalintuotanto: Vaihteistolla on ratkaiseva rooli tehokkaassa ja johdonmukaisessa neliömäisten paalien tuotannossa. Se varmistaa, että paalain toimii optimaalisella nopeudella ja vääntömomentilla, jolloin paalin mitat ovat tasaiset.

2. Ajansäästö: Tehokkailla vaihteistoilla varustetut neliöpaalaimet voivat paalata sadon nopeasti. Tämä vähentää paalaukseen kuluvaa aikaa, jolloin viljelijät voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaammin.

3. Monipuolisuus: Neliömäiset paalaimet ovat monipuolisia ja pystyvät käsittelemään erilaisia ​​viljelymateriaaleja, mukaan lukien heinä, olki ja muut rehukasvit. Vaihteistoa voidaan säätää eri viljelykasvien ja -olosuhteiden mukaan.

4. Tasainen paalin muoto: Vaihteisto ohjaa paalien puristamista ja muodostumista varmistaen, että jokaisella paalilla on tasainen neliömäinen muoto. Tämä yhtenäisyys on tärkeää varastoinnin ja kuljetuksen kannalta.

5. Kestävyys: Neliömäisen paalaimen vaihteistot on rakennettu kestämään paalauksen raskaita vaatimuksia. Ne on valmistettu kestävistä materiaaleista ja komponenteista, jotka on suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön.

Neliöpaalaimen vaihteiston käytön edut

Kanttipaalaimen vaihteiston käyttö tarjoaa useita etuja neliöpaalainten käytössä, joita käytetään yleisesti maataloudessa heinän ja olkipaalaukseen. Näillä vaihteistoilla on ratkaiseva rooli paalaimen eri osien virransyötössä ja ohjauksessa. Tässä on joitain neliöpaalaimen vaihteiston käytön etuja:

(1) Voimansiirto: Neliömäiset paalaimen vaihteistot siirtävät tehon tehokkaasti traktorista tai voimanlähteestä paalaimen eri osiin, kuten mäntään, solmukoneeseen ja syöttöjärjestelmään. Ne varmistavat, että paalain toimii tasaisesti ja tasaisesti myös raskaassa kuormituksessa, mikä mahdollistaa tehokkaan paalauksen.

(2) Komponenttien synkronointi: Vaihteistot auttavat synkronoimaan kanttipaalaimen eri komponenttien ajoituksen ja toiminnan. Tämä synkronointi on ratkaisevan tärkeää heinän tai oljen oikean syöttämisen, puristamisen ja solmimisen kannalta, mikä johtaa tiiviisti pakattuihin paaleihin, joissa on turvalliset solmut.

(3) Säädettävä nopeus ja ohjaus: Neliöpaalaimen vaihteistoissa on usein säädettävät nopeusasetukset, joiden avulla käyttäjät voivat hallita paalaimen toimintanopeutta. Tämä joustavuus mahdollistaa säädöt satoolosuhteiden, paalikoon mieltymysten ja muiden tekijöiden mukaan, mikä varmistaa optimaalisen paalauksen suorituskyvyn.

(4) Kestävyys ja luotettavuus: Neliöpaalaimen vaihteistot on tyypillisesti suunniteltu kestäviksi ja kestämään paalauksen vaativia olosuhteita. Ne on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, ja ne testataan tarkasti luotettavuuden ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi, mikä vähentää seisokkeja ja huoltovaatimuksia.

(5) Tasainen toiminta: Neliöpaalaimen vaihteiston suunnittelun ja rakenteen tavoitteena on minimoida kitka ja tärinä, mikä johtaa sujuvaan toimintaan. Tämä sileys parantaa paalin muodostusta, vähentää komponenttien kulumista ja parantaa yleistä tehokkuutta.

(6) Yhteensopivuus ja integrointi: Neliöpaalaimen vaihteistot on erityisesti suunniteltu integroitumaan saumattomasti kanttipaalaimiin, mikä varmistaa yhteensopivuuden muiden komponenttien ja järjestelmien kanssa. Tämä yhteensopivuus mahdollistaa tehokkaan voimansiirron ja paalaimen optimaalisen suorituskyvyn kokonaisuutena.

(7) Huolto ja huollettavuus: Neliöpaalaimen vaihteistoissa on usein ominaisuuksia, jotka yksinkertaistavat huolto- ja huoltotehtäviä. Näitä voivat olla helposti saavutettavissa olevat voitelukohdat, tarkastusaukot ja helposti vaihdettavat komponentit. Tällaiset ominaisuudet vähentävät huoltoaikaa ja -kustannuksia pitäen paalaimen optimaalisessa toimintakunnossa.

Square Balerin vaihteiston käyttö Edut

Neliöpaalaimen vaihteistojen sovellukset

Neliöpaalaimen vaihteistot ovat olennaisia ​​osia neliöpaalaimissa, joita käytetään maataloudessa erilaisten viljelykasvien jalostukseen neliön muotoisiksi paaleiksi. Näillä vaihteistoilla on laaja valikoima sovelluksia maatalousalalla. Tässä on joitain Square Baler -vaihdelaatikoiden ensisijaisia ​​sovelluksia:

(1) Heinäntuotanto: Heinätuotannossa käytetään yleisesti vaihdelaatikoilla varustettuja neliöpaalaimia. Ne puristavat ja muotoilevat leikatun heinän tehokkaasti neliömäisiksi paaleiksi, joten ne sopivat varastointiin, kuljetukseen ja karjan rehuun.

(2) Olkipaalaus: Olki, joka on viljakasvien, kuten vehnän ja ohran, sivutuote, paalataan vaihteistolla varustetuilla neliöpaalaimilla. Näitä paaleja voidaan käyttää eläinten kuivikkeeseen, eroosion torjuntaan ja muihin tarkoituksiin.

(3) Rehun tuotanto: Rehukasvit, kuten sinimailas, apila ja ruoho, paalataan neliömäisiksi paaleiksi käytettäväksi eläinten rehuna. Square Baler -vaihteistot auttavat varmistamaan tasaisen paalinmuodostuksen.

(4) Karjan rehu: Vaihteistojen avulla tuotetut neliöpaalit ovat kätevä ja järjestetty tapa varastoida ja jakaa rehua karjalle, mukaan lukien nautakarja, hevoset ja vuohet.

(5) Viljelyjäämien hallinta: Sadon, kuten maissin tai soijapapujen, korjuun jälkeen jäljelle jäänyt satojäännös voidaan paalata neliömäisiksi paaleiksi vaihteistolla varustetuilla paalaimilla. Nämä paalit auttavat hallitsemaan satojäämiä ja vähentämään jätettä.

Neliöpaalaimen vaihteisto EP-DFK192 Sovellukset

Neliöpaalaimen vaihteistojen asennus ja huolto

Square Baler -vaihdelaatikoiden asennus ja huolto on välttämätöntä niiden oikean toiminnan ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Tässä on ohjeita sekä asennusta että huoltoa varten:

Asennus:

 • Turvallisuus ennen kaikkea: Varmista ennen asennustöiden aloittamista, että paalain ja vaihteisto ovat turvallisessa asennossa. Irrota virtalähde ja kytke turvamekanismit päälle.
 • Valmistele työalue: Tyhjennä alue vaihteiston ympäriltä, ​​jotta asennukselle jää riittävästi tilaa. Varmista, että alue on hyvin valaistu ja tuuletettu.
 • Tarkasta vaihteisto: Tarkista vaihteistossa näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta. Korjaa kaikki ongelmat ennen kuin jatkat.
 • Kohdistus: Varmista oikea kohdistus paalaimen ja vaihteiston välillä. Virheellinen kohdistus voi johtaa ennenaikaiseen kulumiseen ja vaurioitumiseen.
 • Asennus: Kiinnitä vaihteisto turvallisesti paalaimeen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käytä asianmukaisia ​​pultteja, muttereita ja kiinnikkeitä. Kiristä ne suositeltuihin arvoihin.
 • Voitelu: Voitele kaikki määritellyt vaihteiston voitelukohdat. Käytä suositeltuja voiteluaineita ja noudata käsikirjassa annettua voiteluaikataulua.
 • Vetoakselin liitäntä: Kytke vaihteisto tarvittaessa voimanlähteeseen, tyypillisesti traktorin voimanottoakseliin. Varmista turvallinen ja oikea yhteys.
 • Testaus: Suorita asennuksen jälkeen koeajo paalaimella varmistaaksesi, että vaihteisto toimii oikein. Kuuntele epätavallisia ääniä ja tarkista vuotojen tai tärinän varalta.

Huolto:

 • Säännölliset tarkastukset: Tarkasta vaihteisto säännöllisesti kulumien, vaurioiden tai löystyneiden osien varalta. Etsi öljy- tai rasvavuotoja.
 • Voitelu: Noudata valmistajan voiteluaikataulua ja käytä suositeltuja voiteluaineita. Huomioi rasvanipat, laakerit ja muut liikkuvat osat.
 • Puhdistus: Pidä vaihteisto puhtaana ja puhtaana roskista, pölystä ja satojäämistä. Käytä paineilmaa tai harjaa mahdollisten kertymien poistamiseen.
 • Öljynvaihdot: Jos vaihteistosi vaatii öljynvaihtoa, noudata suositeltuja öljynvaihtovälejä. Vaihda myös öljynsuodatin.
 • Tiivisteet ja tiivisteet: Tarkista tiivisteet ja tiivisteet vuotojen varalta ja vaihda ne tarvittaessa. Vuotavat tiivisteet voivat johtaa öljyn häviämiseen ja vaihteistovaurioon.
 • Laakereiden tarkastus: Tarkista laakereiden välys, melu tai liiallinen kuumuus käytön aikana. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet laakerit viipymättä.
 • Turvatarkistukset: Varmista, että kaikki turvaominaisuudet, kuten suojukset ja suojukset, ovat paikoillaan ja toimivat oikein.
 • Kohdistus: Tarkista ja säädä ajoittain vaihteiston ja paalaimen välinen kohdistus tarpeettoman rasituksen ja kulumisen estämiseksi.
Neliöpaalaimen vaihteisto EP-FK270 Asennus ja huolto

Neliöpaalaimen vaihdelaatikko vs pyöröpaalaimen vaihteisto

Mitä tulee heinän ja rehukasvien paalaukseen maataloudessa, sekä kanttipaalaimella että pyöröpaalaimella on etunsa ja niitä käytetään yleisesti. Jokaisessa paalaimessa käytetään tietyntyyppistä vaihteistoa, joka on räätälöity sen suunnitteluun ja toimintaan. Tässä on vertailu Square Baler Gearboxista ja Pyöröpaalaimen vaihteisto auttaa sinua ymmärtämään niiden erot ja valitsemaan tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon:

Neliöpaalaimen vaihteisto:

 • Paalin muoto: Neliömäiset paalaimet luovat nimensä mukaisesti neliön muotoisia paaleja. Nämä paalit ovat kompakteja, pinottavia ja helppoja käsitellä.
 • Paalausprosessi: Neliömäiset paalaimet puristavat rehukasvit suorakaiteen tai neliön muotoisiksi paaleiksi. Puristusprosessi sisältää materiaalin puristamisen männän ja kiristyskomponenttien väliin, mikä vaatii vaihteiston, joka ohjaa tarkasti männän liikettä.
 • Paalin paino: Neliömäiset paalaimet tuottavat tyypillisesti pienempiä ja painoltaan paremmin hallittavia paaleja, joten ne sopivat pieniin ja keskisuuriin toimintoihin.
 • Paalitiheys: Neliöpaalaimet voivat saavuttaa suuremman paalitiheyden, mikä on edullista varastotilan ja kuljetustehokkuuden maksimoimiseksi.
 • Tasaisuus: Neliömäiset paalaimet tarjoavat erinomaisen tasaisuuden paalin koon ja painon suhteen, mikä on ihanteellinen karjan ruokintaan.
 • Tehokkuus: Neliömäiset paalaimet tunnetaan tehokkuudestaan ​​ja suurista paalausnopeuksistaan, mikä tekee niistä soveltuvia suuriin töihin.

Pyöröpaalaimen vaihteisto:

 • Paalin muoto: Pyöröpaalaimet luovat sylinterimäisiä paaleja. Nämä paalit ovat suurempia ja painavampia ja pyöreitä.
 • Paalausprosessi: Pyöröpaalaimet rullaavat rehumateriaalin sylinterimäiseksi ennen sen käärimistä langalla tai verkolla. Tämä prosessi sisältää pyörivien hihnojen ja rullien käytön, mikä vaatii vaihteiston näiden komponenttien hallitsemiseksi.
 • Paalipaino: Pyöröpaalaimet tuottavat suurempia ja raskaampia paaleja, jotka sopivat toimintoihin, jotka vaativat vähemmän paaleja ja suuremman yksittäisen painon.
 • Paalitiheys: Pyöröpaalien tiheys on pienempi kuin neliöpaaleissa, mikä voi vaikuttaa varastointi- ja kuljetustehokkuuteen.
 • Tasaisuus: Pyöröpaalaimissa voi olla pieniä eroja paalin koossa ja painossa, mikä saattaa olla hyväksyttävää joissakin toiminnoissa, mutta vähemmän ihanteellinen tarkkaan syöttöön.
 • Tehokkuus: Pyöröpaalaimet ovat tehokkaita, mutta niillä voi olla hieman pienemmät paalausnopeudet verrattuna kanttipaalaimiin.

Oikean vaihtoehdon valinta:

 • Toiminnan koko: Harkitse toimenpiteesi kokoa. Neliömäiset paalaimet ovat tehokkaita suuriin töihin, joissa tarvitaan yhtenäisiä, pinottavia paaleja. Pyöröpaalaimet sopivat pienempiin töihin tai kun halutaan suurempia paalikokoja.
 • Varastointi ja kuljetus: Arvioi varastointi- ja kuljetuskykysi. Neliömäiset paalit optimoivat tilan ja ovat helppoja pinota, kun taas pyöröpaalit saattavat vaatia enemmän tilaa ja sopivat paremmin avoimeen varastointiin.
 • Karjan ruokinta: Jos tarvitset rehuannosten tarkkaa hallintaa, tasalaatuisia neliömäisiä paaleja voidaan suosia karjan ruokinnassa.
 • Viljelytyyppi: Harkitse paalattavien rehukasvien tyyppiä. Jotkut viljelykasvit saattavat soveltua paremmin yhteen paalaimeen kuin toiseen.
Neliöpaalaimen vaihteisto EP-FK215 Huolto Kanttipaalaimen vaihteisto Pyöröpaalaimen vaihdelaatikko EP9.0 Komponentit ja ominaisuudet
Square Baler Vaihteisto Pyöröpaalaimen vaihteisto

Maatalouden nivelakseli neliöpaalaimen vaihteistoon

Maatalouden voimanoton (Power Take-Off) -akselilla on ratkaiseva rooli traktorin voimanlähteen kytkemisessä erilaisiin työvälineisiin ja koneisiin, mukaan lukien Square Baler -vaihteistoon. Mitä tulee Square Baler Gearboxiin, nivelakseli toimii linkkinä traktorin tehon ja vaihteiston tulon välillä, mikä helpottaa paalaimen käyttöä. Tässä on joitain avainkohtia neliöpaalaimen vaihteiston maatalousvoimanottoakselista:

1. Tehonsiirto: Nivelakseli vastaa mekaanisen voiman siirtämisestä traktorin moottorista Square Baler -vaihteistoon. Tällä teholla ohjataan paalaimen osia, kuten mäntä, hihnat ja telat paalaimen tyypistä riippuen.

2. Yhteensopivuus: On ratkaisevan tärkeää varmistaa, että Nivelakseli on yhteensopiva sekä traktorin voimanoton että Square Baler -vaihteiston tulon kanssa. Yhteensopivuus sisältää tekijät, kuten nivelakselin koon, uratyypin ja pyörimisnopeuden (tyypillisesti 540 tai 1000 rpm).

3. Turvallisuus: Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää nivelakseleiden kanssa työskennellessä. Varmista, että nivelakseli on asianmukaisesti suojattu ja varustettu turvaominaisuuksilla, kuten suojilla onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi. Oikea asennus ja huolto ovat välttämättömiä turvallisen toiminnan kannalta.

4. Huolto: Nivelakselin säännöllinen huolto on välttämätöntä sen luotettavuuden ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Tämä sisältää yleisnivelten voitelun, kulumisen ja vaurioiden tarkastuksen sekä vaurioituneiden komponenttien vaihdon.

5. Kohdistus: Oikea kohdistus traktorin voimanoton ja neliöpaalaimen vaihteiston välillä on kriittinen. Virheellinen kohdistus voi johtaa ennenaikaiseen kulumiseen ja akselin ja vaihteiston osien vaurioitumiseen.

6. Pituuden säätö: Traktorin ja paalaimen välisestä etäisyydestä riippuen nivelakselin pituutta voi olla tarpeen säätää. Joissakin nivelakseleissa on teleskooppiosat eri pituuksia varten.

Maatalouden nivelakseli neliöpaalaimen vaihteistoon

Miksi valita HZPT:n neliöpaalaimen vaihteistot?

HZPT MACHINERY (HANGZHOU) CO.LTD on ammattimainen redustoreiden korkean teknologian yritys, joka yhdistää tieteellisen tutkimuksen, tuotannon ja myynnin, korkean teknologian pieni ja keskisuuri yritys Zhejiangin maakunnassa, Hangzhoun tutkimus- ja kehityskeskuksen jäsen sekä erikoistunut ja erityinen yritys. uusi pieni ja keskisuuri yritys Zhejiangin maakunnassa. Meillä on ammattitaitoinen T&K-tiimi ja tekninen henkilökunta, joka on erikoistunut erilaisten vaihdelaatikoiden, vaihteistokokoonpanojen ja komponenttien tuotantoon. Tuotteisiin kuuluu erilaisia ​​sarjoja kierrevaihteistoja, maatalouskoneiden vaihteistoja, teollisuusvaihteistoja jne. Useat tekniset patentit ja tuotteet ovat edelläkävijöitä Kiinassa. Noudatamme tiukasti laatujärjestelmää valmistaaksemme korkealaatuisia tuotteita, joita kotimaiset ja ulkomaiset asiakkaat arvostavat. Viime vuosina olemme pitäneet kiinni "innovoimisesta määrätietoisesti, edistymisestä ajan myötä ja luomassa tulevaisuutta älykkäästi" käsitteestä ja hengestä ja olemme sitoutuneet huippuluokan vaihteiston, vaihteiston kehitykseen ja valmistukseen. Vuonna 2017 perustetulla meillä on rikas tuotantokokemus, täydellinen organisaatiorakenne sekä täydelliset T&K- ja suunnitteluominaisuudet. Se tarjoaa myös teknistä tukea sekä suunnittelu- ja kehitystapauksia asiakkaille eri toimialoilla, ja se on saanut asiakkailta laajaa kiitosta.
Maatalouden vaihteistovalmistajat
Maatalouden vaihteistovalmistajat
Maatalouden vaihteistovalmistajat
Maatalouden vaihteistovalmistajat

Tarjoamme myös muita maatalousvaihteistoja

Tarjoamme myös muun tyyppisiä maatalousvaihteistoja, kuten kiertoleikkurin vaihdelaatikoita, lannoitteenlevittimen vaihteistot, ruohonleikkurin vaihteisto, pylvään kaivurin vaihteistot, pyörivät ohjausaisat vaihteistot, maissin otsikot, lannoitteiden siemenvaihteiset, syöttösekoitinvaihteiset, flail-leikkurin vaihdelaatikoissa, neliömäisempiä vaihdelaatikkoja, pyöreämpää vaihdelaatikoita, luokkalaitoksen johtavia haravaihdelaatikoita, yleisiä vaihdelaatikkoja, kastelukellolaatikoita, lannan levitin vaihdelaatikkoja, pyöriviä harjauslaatikkoja, vaihdelaatikkoja hainotutkimuksiin , jne.

Tekninen henkilökuntamme voi konfiguroida uudelleen olemassa olevan mallin tai auttaa sinua suunnittelemaan mukautetun maatalousvoimanoton vaihteiston, jos standardi tai olemassa oleva malli ei sovi sovellukseesi. Akselin pyörimisnopeus, nopeussuhde, suunnittelutyyppi, kuorman luonne, asennusasento ja sovelluksen ympäristö ovat kaikki huomioita valittaessa maatalousvaihteistoa. Tarjoamme laajan valikoiman maatalousvaihteita ja nivelakseleita eri käyttötarkoituksiin. Jos haluat ostaa maatalousvaihteistoja, ota meihin yhteyttä.

Kiinan maatalousvaihteistot

Viimeisin päivitys tieto ja uutiset

Square Baler Gearbox Compatibility Guide

Understanding the Square Baler Gearbox The square baler gearbox is a vital component in agricultural machinery, specifically used in the square baler. It is responsible for transferring power from the tractor's PTO (Power Take-Off) shaft to the baler's different...

Muokannut Yjx